Chov ovcí plemene Suffolk a Původní valaška a masného skotu plemene Hereford

Farma U svatého Jakuba

Skot plemene Hereford
Náš chov je orientován na produkci jalovic a jatečních býku. 
Zvířata jsou celoročně na pastvě. Zimní krmnou dávku tvoří kvalitní seno a případně senáž doplněné o minerální liz. Přirozený způsob chovu zvířat je zárukou, že chovaná zvířata jsou v maximální fyzické kondici a pohodě. Chov má dobrý zdravotní stav bez jakýchkoliv výskytu nemocí.
fhrf
Vznik plemene:
Hereford je velmi staré plemeno chované již po staletí v západní Anglii (Herefordshire). Současného vzhledu dosáhlo plemeno okolo roku 1800 přikřížením skotu z Flander. Původně byl hereford pracovním skotem s velkým rámcem. První bezrohá zvířata se objevila ve Velké Británii v roce 1955.
Charakteristika plemene:
Herefodský skot patří v rámci světových masných plemen mezi jedno z nejstarších a nejrozšířenějších plemen skotu. Lze se s ním setkat prakticky ve všech klimatických oblastech světa, neboť je vysoce adaptabilní a vyniká značnou zdravotní odolností a nenáročností na přírodní prostředí. V současné době prochází radikálním procesem v oblasti šlechtění, a to jak na úseku masné užitkovosti, tak i exteriéru. Je tedy reálný předpoklad, že při pokračujícím trendu v zlepšování jeho užitkových vlastností, bude jeho obliba ve světě nadále velmi vysoká, a to především pro využití v extenzivních výrobních oblastech. Na území ČR se toto plemeno chová od roku 1974, kdy byla dovezena do tehdejší republiky Kanadská populace zvířat, a to do několika zemědělských podniků v Čechách i na Slovensku. Jednalo se o bezrohý typ skotu a zvířata se vyznačovala spíše malým až středním rámcem i když s dobře vyvinutými šířkovými a hloubkovými rozměry rozhodujících tělesných partií. Hereford je v ČR chován již od roku 1975. Nákup prvních jalovic v počtu 1200 kusů se tehdy uskutečnil v Kanadě. Plemeno bylo v té době chováno v oblasti západních Čech (Tachovsko a Chebsko). Postupně se chov hereforda rozšířil i do ostatních oblastí ČR. Do roku 1990 byl hereford jediným masným plemenem chovaným v naší republice v čistokrevné formě. První nákupy se uskutečnily po tomto roce z Kanady na VLS Heroltovice. Později byl u nás nákupem z Kanady a SRN založen i chov rohatého hereforda a následovaly ještě importy bezrohého hereforda z Kanady. Celkové importy jalovic po roce 1990 ze zahraničí nepřesáhly 250 kusů, proto se pozornost chovatelů zaměřila zejména na importy plemeníků a sperma býků většího tělesného rámce z USA, Kanady, Dánska a omezeně i ze SRN a jejich využití na našich původních herefordských krav. Kohoutková výška plemenných býků se za posledních deset let zvýšila o 10 cm a hmotnost je vyšší o cca 120 kg. Zvětšení tělesného rámce se příznivě projevuje i na prvotelkách. Výška v kohoutku u býka 150 cm, u krávy 140 cm. Hmotnost  u býka  kolem  1100 kg a u krávy 700 kg.
Základním zbarvení je červené, bílé jsou hlava a spodní část krku, hruď, spodní strana břicha, vemeno, popř. šourek, chvost ocasu, spodní část nohou a rovněž úzký pruh na horní straně krku až ke kohoutku.
Užitkovost:
Nenáročný, přizpůsobyvý, klimaticky tolerantní a dlouhověký skot. Maso nemá velký sklon k tučnění. Zvířata raně dospívají, průběh porodů je snadný. I při krmné dávce složené z pastvy, sena a senáže lze docílit kvalitních chovatelských úspěchů.
kostel
Podmenu
a
a
a
a
a
Zpět na hlavní stránku
Ubytování
Farma U sv. Jakuba
Odkazy
SCHOK
Portál farmáře
Rozcestník eAGRI
Copyright © 2003 PRISVICH, s.r.o.